Dikkat ve Zeka Oyunları Kursu

Anlayarak
Hızlı
Okuma
Satranç hemen arayın Dikkat ve
Zeka Oyunları
Mental
Aritmetik
BEYİN EGZERSİZLERİ
VE
ZEKA OYUNLARI PROGRAMI

Dikkat öğrenme de olmazsa olmaz unsurlar arasında yer almaktadır. Öğrenmede hazır bulunuşluk önemli bir konumdadır. Hazır bulunuşluk içerisinde de dikkat en önemli konumdadır. Bu aşamada dikkat geliştirmenin önemi ortaya çıkmaktadır. Dikkat geliştirme de de zeka oyunları etkilidir. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre zeka oyunları dikkati geliştirme de en önemli başvurulabilecek yollardan birisidir. Dikkat ve zeka oyunları bu aşamada önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca zeka oyunları kursu alınabilecek kurumlarda bulunmaktadır. Hepsinden sırayla bahsedelim. Dikkat ve zeka oyunları konusuna dikkat nedir konusunu işleyerek başlayabiliriz.

Dikkat nedir?

Öğrencilerimiz çalışırkenDikkat, algılama, kavrama ve düşünce gibi zihinsel faktörleri, beyne gelen diğer uyaranları dışlayarak belirli uyaranlar üzerine yoğunlaşma durumudur. Kısaca tanımı düşüncelerle duyguları bir noktada toplama işidir. Dikkat kalıcı ve etkili bilgilerin oluşmasında önemli bir role sahiptir. Öncelikle bilginin fabrika gibi nasıl beynimizde gerçekleştiğinden bahsedelim. Zihnimizde bilgiler üç bölümlü olarak işlenmektedir. Bu bölümler duyusal kayıt, kısa süreli bellek, uzun süreli bellektir. Çevreden gelen uyarıcılar ilk olarak duyusal kayıta gelmektedir. Bilgiler burada 1-4 sn civarı kalmaktadır. Bu bilgilerin burada kaybolmaması için kısa ve uzun süreli belleğe aktarılması gerekmektedir. Duyusal kayıttan bilgiler dikkat ve algı sonucu kısa süreli belleğe aktarılmaktadır. Bu aşamada dikkat ön plana çıkmaktadır. Dikkati eksikliği yaşıyorsak bilgilerimizi uzun süreli belleğe aktarıp kalıcılığını sağlayamayız. Kısa süreli bellekte bulunan bilgiler de kalıcı olarak kalmamaktadır. Ortalama olarak 20-30 sn kadar bu bölümde kalmaktadır. Kısa süreli bellekten de uzun süreli belleğe geçebilmesi için kodlama, tekrar durumlarının gerçekleşmesi gerekmedir. Uzun süreli belleğe aktarılan bilgiler kalıcılığı yakalamış konumdadır. Görüldüğü gibi dikkat bilgilerin işlenmesinde önemli bir faktördür. Dikkatin geliştirilmesi bilgilerin kısa ve uzun süreli belleğe aktarılmasını kolaylaştıracaktır. Dikkatin geliştirilmesinde de zeka oyunları önemli bir role sahiptir.

Dikkat bilginin kalıcılığının sağlanmasında etkili bir role sahip olmasının yanında daha birçok alanda da etkilidir. Bu alanlar; öğrencinin iletişim kurmasında, hatırlamasında, bireyin davranışlarının şekillenmesinde, problem çözmede ve bireyin diğer farklı bilişsel alanlarında da etkili bir öneme sahiptir.

Dikkat geliştirmede bir çok yöntem ve teknik bulunmaktadır. Bu yöntem ve tekniklerden en önemlilerinden birisi zeka oyunlarıdır. Zeka oyunları bireylerin bir çok alanda gelişim gösterebilmesinde etkilidir. Öncelikle zeka oyunları nedir sorusuna cevap arayarak başlayalım.

Zeka oyunları nedir?

Satranç Eğitimi verilirken çekilmiş resimZeka oyunları, çocukların eğlenerek zihinlerini geliştirdikleri oyun grubuna girmektedir ve bir çok oyuncaktan oluşmaktadır.  Zeka oyunlarının önemi ülkemizde yeni yeni ortaya çıkmaktadır. Çocuklar zeka oyunlarıyla bilişsel yeteneklerini geliştirmektedirler. Bilişsel yeteneğin gelişmesi duyuşsal ve psikomotor alanların da sağlıklı gelişmesinde etkilidir.

Zeka oyunlarının faydaları nelerdir?

Oyunlar çağdaş eğitim ayrılmaz parçaları arasında yerini almaktadır. Eğitim ve oyun iç içe geçmesi çocuklarımızın aldıkları eğitimden haz almalarını sağlayacaktır. Eğitim içerisindeki oyunlar eğitsel oyunlar içerisine girmektedir. Eğitsel oyunlardan birisi de zeka oyunlarıdır. Zeka oyunları bir çok etkinlikten oluşmaktadır. Ülkemizde zeka oyunları okullarda, özel öğretim kurumlarında, kurslarda, etüt merkezlerinde bir çok kurumda öğrencilere sunulmaktadır. Zeka oyunlarının önemi ülkemizde yeni yeni anlaşılmaktadır. Zeka oyunlarının çocukların zihinsel potansiyellerini artırdığı araştırmalar sonucu ispatlanmıştır.

Zeka oyunlarının dikkat üzerine etkisi de çok fazladır. Zeka oyunlarının faydaları arasında dikkati geliştirmesi de yer almaktadır. Zeka oyunları oynayarak hem çocuklarımız eğlenebilirler hem de dikkat etme potansiyellerini geliştirebilirler.

Zeka oyunlarının faydaları arasında dikkat dışında bir çok beceri vardır. Konsantrasyon performansında artış, uzamsal algılama, el-kas koordinasyonunu rahat sağlama, ince kasların gelişimi ve psikomotor becerilerde performans artışı gibi birçok faydası vardır. Ayrıca yaratıcı, analitik, sistematik düşünme becerilerini de geliştirdiği apaçık ortadır. Ayrıca oyun tarzları, oynanış şekilleri bakımından sabır kazanılmasında da etkilidir. Akıl yürütme, tümevarımsal ve tümdengelimsel düşünme, problem düşünme, soyut düşünme becerileri üzerinde de etkisi oldukça fazladır. Birey bu özelliklerini geliştirerek ve kazanarak özgüvenlerini artırmaktadırlar. Özgüveni artmasıyla birey toplum içerisinde kendini daha iyi ifade edebilecek, aktif bir birey olarak ortaya çıkacaktır.

Zeka oyunları ayrıca bireylerin üreticiliğini de etkilemektedir. Zeka oyunları ve oyuncakları farklı zeka alanlarına da hitap etmektedir. Her bireyin aynı zeka alanında bulunmasını bekleyemeyiz bu açıdan çoklu zeka kuramıyla tam anlamıyla uyuşmaktadır. Bazı bireyler sözel zekaya sahipken, bazıları uzamsal , matematiksel, görsel, müziksel vb. zeka alanına sahip olabilmektedir. Bireylerde bu gibi zeka alanlarından biri baskın olarak karşımıza çıkmaktadır. Zeka oyunları da farklı zeka alanlarına hitap edebilecek özelliğe sahiptir. Bu konu da zeka oyunları çoklu zeka kuramına uygundur.

Dikkati geliştiren yöntemlerden olan zeka oyunlarına biraz değindikten sonra bireylerin kalıcı öğrenme edinmesini sağlayan etmenlerden olan dikkat konusuna değinmeye devam edelim. Zeka oyunlarının dikkati geliştirdiği konusuna değindikten sonra dikkati dağıtan unsurlardan biraz bahsedelim.

Dikkati dağıtan unsurlar nelerdir?

Dikkat ve zeka oyunları konumuzda dikkati dağıtan bir çok etmen bulunmaktadır. Zeka oyunlarının dikkati geliştirdiği bilinmektedir. Ancak aşağıda belirteceğimiz sebepler dikkatimizi dağıtabilmektedir. Zeka oyunlarıyla dikkati geliştirmede etkili bir süreç için varsa aşağıda belirtilen dikkati dağıtan unsurların ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Dikkati dağıtan sebepler dışsal ve içsel olarak ikiye ayrılmaktadır. Dışsal ve içsel sebepler konularını kısaca sizlere detaylandırmaya çalışacağız. İlk olarak dışsal sebepleri ele alacağız.

Dışsal sebepler; zeka oyunları ile dikkatimizi geliştirebiliyoruz. Ancak dikkatimizi bir çok dış etmen dağıtabilmektedir. Ders çalışan bir öğrencinin çalışma ortamında telefon, bilgisayar, tablet, tv, müzik gibi uyarıcıların olması dikkat dağınıklığına neden olmaktadır. Ders çalışma ortamının çok yüksek sıcaklıkta veya çok düşük sıcaklıkta olması da dikkat dağınıklığına neden olmaktadır. Dikkatimizi üst seviyede tutabilmemiz için yukarıda belirtilen unsurların çalışma ortamında olmaması gerekmektedir. Bu dışsal sebeplerden kurtularak zeka oyunlarının dikkat gelişimine etkisi daha da artacaktır.

İçsel sebepler; yorgunluk, uyku, açlık gibi fizyolojik sebepler, sıkılma, işlenecek konunun ilgi çekici olmaması, hayal kurma, kaygılar, işlenecek veya çalışılacak konunun zor olduğu kanısı, dikkat gerektiren anda zihnimizin farklı bir konuya kayması gibi sebepler yer almaktadır.  Dikkat dağıtan unsurlardan olan içsel ve sebeplerden arındırılmış bir birey zeka oyunları ile dikkat gelişimini sağlayabilir. Bu konuda profesyonel hizmet veren bireyler ön plana çıkmaktadır. Bu konuda kurumumuz sizlerin ihtiyacını karşılayacaktır.

Zeka oyunları kursu

İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Online Eğitim ile Tüm Türkiye’de zeka oyunları kursu alınabilecek yerlerden birisi de Gizli Zeka Eğitim Kurumu’dur. Çocuklarımızın zeka oyunları ile zihinsel kapasitelerini artırıp olaylara daha farklı açılardan bakıp, olaylara daha kısa sürede çözüm bulmaları için gerekli yöntemler arasındadır. Çocuklarımızın pratiklik kazanmaları, daha özgüvenli ve yaratıcı olmaları için zeka oyunları kursu aldırılabilecek kurslardandır. Çocuğunuz hem eğlenecek hem de bilişsel yönden kendini geliştirecektir. Bilişsel yönden gelişmesi çocuğun duyuşsal ve psikomotor yönden de gelişmesine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Ayrıca öğrenmede daha kalıcı öğrenmeler sağlayan unsurlardan olan dikkatin de gelişmesini sağlayacaktır.  Dikkatin öğrenmede rolü büyüktür. Dikkat dağınıklığından dolayı çocuklarımız sınavlarda bazen başarısız olabilmektedir. Dikkat dağınıklığı problemi bu ve bunun gibi birçok alanda çocuklarımızı ve hatta bazen bizleri bile etkilemektedir. Bu dağınıklığın önüne geçmek için farklı yöntem ve teknikler tercih edilebilmektedir.

Çocuklarınızın geleceği için kurumumuz dikkat ve zeka oyunları, anlayarak hızlı okuma, satranç, mental aritmetik kurslarıyla da sizlerin hizmetinizdedir. Çocuğunuz bir çok alanda gelişim göstermesine katkıda bulunmaktayız. Daha detaylı bilgiler için kurslarımız bölümünden bilgi edinebilirsiniz ayrıca iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.

7 Comments

Leave a Reply
  1. İyi calismalar
    Uzun süredir kendimde dikkat eksikliği olduğunu düşünüyorum 25 yaşındayım ve çalışıyorum yetişkinlere kurs veriyormusunuz kurumunuzun yazdıklarını okudum ve bana yararlı olucaginizi düşündüm yardimci olursaniz sevinirim
    Teşekkürler
    İyi günler dilerim

    • Geç dönüş için üzgünüz Bahar hanım. Diğer sayfamızı ziyaret eden kullanıcılarımızı da bilgilendirme amaçlı geçte olsa dönüş sağlama gereği duyduk. Standart kurs yaş grubumuz 5-12 yaş aralığıdır. Daha kapsamlı bilgi isteyen veya sorusu olan ziyaretçilerimiz iletişim sayfamızdaki telefonumuzdan ulaşarak anlık fiyat, detaylar ve kapsamlı bilgileri anlık edinebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir