Sağlıklı nesillerin oluşabilmesi için eğitimin ön şart olduğu bir gerçektir. Çocuklarımızın eğitimine gösterdiğimiz özen sayesinde gelecek nesillerin de bir o kadar sağlıklı olmasını sağlarız. Uzmanların da söylediği gibi; özgüvenin artması, dikkat, odaklanma ve yoğunlaşma (konsantrasyon) yeteneğinin geliştirilmesi ile başarıyı yakalamak doğru orantılıdır. Kendine güvenmeyen, dikkatini yeterince toplayamayan, odaklanamayan ve konsantrasyonunu sağlayamayan çocukların eğitimlerindeki başarı oranı düşer ve gelecekle ilgili kaygıları artar.

İşte Gizli Zeka Eğitim Kurumları bu noktada devreye giriyor. Çünkü uzmanlar tarafından hazırlanmış ve yararlılığı defalarca kanıtlanmış Beyin Egzersizleri ve Zeka Oyunları Programı, 5-12 yaş aralığındaki çocuklarda atıl durumda bulunan zekâyı geliştirerek var olan potansiyellerini üst düzeyde kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan dikkat, odaklanma ve zeka geliştirme programıdır.

Gizli Zeka Beyin Egzersizleri ve Zeka Oyunları Eğitim Programı, tek bir eğitim üzerinden değil birbirini tamamlayan 4 ayrı eğitimin bütününden oluşmaktadır. Bu eğitimler sırasıyla Mental Aritmetik, Dikkat ve Zeka Oyunları, Satranç ve Anlayarak Hızlı Okuma eğitimleridir.

Beyin Egzersizleri ve Zeka Oyunları Programıyla çocukların dikkat, konsantrasyon ve odaklanmalarını, matematiksel düşünme becerilerini, IQ düzeylerini, hafıza gelişimlerini,  iletişim ve özgüven yetilerini, stratejik düşünme becerilerini ve hızlı okuyup hızlı kavrama düzeylerini geliştirmek için oluşturulmuş bir programdır.

Gizli Zeka Eğitim Kurumları’nda zihinsel aktiviteler, beyin egzersizleri adeta bir beyin geliştirme operasyonu gibidir. Algılama ve pratik düşünme yeteneğinin kazandırılması söz konusudur. Algılamada netlik, görme, duyma, hissetmede en üst düzeyi yakalama hedeflenir. Bu da yaratıcı ruhun ortaya çıkmasını ve yorumlama kabiliyetinin gelişmesini sağlayacaktır. Üstün bir gözlem ve refleks yeteneği sayesinde kendilerine olan güvenleri artacak artık hem okulda hem de hayata atıldıklarında başarıdan başarıya koşmaları kaçınılmaz olacaktır.

Gizli Zeka Eğitim Kurumları sayesinde zihinsel yeteneklerini keşfeden çocuklarımız toplumumuzun gelişmesini sağlayacaklar ve çağdaş dünyanın öncüleri olacaklardır. Bu hiç de uzak bir hayal değildir.

Gizli Zeka ailesi olarak beraber yürüyeceğimiz bu yolda Çocuğunuzu Keşfetmenin TAM ZAMANI